Ergotherapie Merlijn en Archimedes

Voor kinderen die net 'iets' meer aandacht verdienen

Wat kan ik voor je betekenen?
Marjan Van Bedts - Ergotherapeut - Email: marjan@merlijn-en-archimedes.be  - GSM 0497240942 

Kinderen en jongeren

kinderen

Elk kind gaat een groot avontuur tegenmoet (zijn/haar ontwikkeling). Elk kind doet dit in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Bij de meeste kinderen loopt dit vanzelfsprekend, soms is er echter net even dat extra duwtje in de rug nodig. 

Het is voor een kind belangrijk dat het mee kan doen met activiteiten die voor het kind van betekenis zijn of die van hem/haar verwacht worden.  

Waar kan ik uw kind mee helpen?

Als ergotherapeut kunnen we aan de slag gaan met de therapie na een diagnose van een leerstoornis of ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD, ADD, NLD, Dyspraxie, ASS, ...). Maar het kan ook gewoon als er door het kind of de omgeving een probleem wordt ervaren. Dit kan in het dagelijks functioneren op vlak van zelfzorg, schoolse taken of in de vrijetijdsbesteding.

Voor meer informatie, klik op onderstaande afbeeldingen.

schrijfvaardigheden

Schrijfproblemen & schrijf-vaardigheden

Omkeringen

Moeilijke pengreep

Schrijfkramp

Slordig schrift

Moeite tijdens het schrijfproces

Pendruk

fijnmotorische vaardigheden

Fijnmotorische vaardigheden & lateralisatie

Knippen 

Plakken

Samenwerking tussen de 2 handen 

onhandig (dingen laten vallen, ... )

voorkeurshand nog niet duidelijk 

problemen met lees, schrijf en denkrichtingen

grafomotoriek

Vormgeving -tekenen - Grafomotoriek

Tekenen is een belangrijke vaardigheid voor de ontwikkeling van een kind. Naast het stimuleren van de fijne motoriek en oog-handcoördinatie is het eveneens een uitlaatklep voor emoties.

zelfredzaamheid

ADL - zelfredzaamheid

Veters binden

Zich aan- en uitkleden

Structuur tijdens ... dagelijkse handelingen

Boterhammen smeren

Ochtendrituelen 

visueel ruimtelijke vaardigheden

Visueel Ruimtelijke vaardigheden

Ruimtelijk inzicht

Midenlijn kruisen

Structuren herkennen en maken

Planmatig werken

Moeite met het begrijpen van ruimtelijke begrippen

sensorische informatieverwerking

Sensorische Informatie- verwerking

Snel afgeleid

 'Druk' gedrag vertonen

Angst om te bewegen

Kruipen, springen, huppelen, fietsen,... gaat moeilijk, evenwicht bewaren

Sociale en emotionele problemen

Onder- of overgevoelig  voor visuele prikkels, geluid, tast, beweging of smaak

Geen gevaar zien

Wiebelen en friemelen

Impulsief, weinig zelfcontrole

Aandacht en concentratie problemen

Snel moe

Werkhoudingsproblemen

Ergotherapie?

Hoe gaan we te werk met ergotherapie?

Ergotherapie - Psychomotoriek - Sensorische Informatieverwerking - ... . 

In een vrijblijvend gesprek wordt ingegaan op de zorgvraag. 

Wanneer er dan beslist wordt om verder onderzoek te doen, wordt er een intakegesprek gepland.

Het intakegesprek

Bij het intakegesprek gaan we dieper in op de zorgvragen, wensen, mogelijkheden en beperkingen. Verslagen van voorgaande onderzoeken, schoolverslagen, tekeningen, ... kunnen helpen om de moeilijkheden te verduidelijken.

De onderzoeksfase

In de onderzoeksfase vertrekken we vanuit de hulpvraag. We gaan samen op zoek naar de mogelijkheden, talenten, sterke punten van de cliënt en waar er beperkingen worden ondervonden. Aan de hand van observaties, meetinstrumenten (gestandaardiseerde tests, vragenlijsten), brengen we dan het functioneren / handelen van de cliënt in kaart. Het functioneren / handelen van de cliënt op motorisch (fysiek), cognitief (denken) en psychosociaal vlak, rekening houdend met de beïnvloedende factoren zoals de omgeving.

Wat kan ik bieden: Advies, begeleiding, therapie

De therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag en onderzoeksfase. Dit is voor iedereen verschillend. Hoe het verloop en de invulling van de therapie zal gebeuren wordt samen met de zorgvrager besproken via een adviesgesprek.

Een therapiesessie voor een kind/jongere duurt 45 min met een voor- of nabespreking van 15 min van de ouder/zorgdrager.

Tarieven & terugbetaling

Voor meer informatie in verband met de tarieven kan u mij vrijblijvend contacteren per mail  of telefoon. 

Ergotherapie wordt enkel terugbetaald indien het voorgeschreven is door een revalidatie-arts en als de cliënt een volledig revalidatie programma heeft afgerond in een door het RIZIV erkend revalidatiecentrum. Dit binnen een periode van 6 maanden na afloop van het programma. 

Sommige mutualiteiten doen een kleine terugbetaling, hiervoor neem je best zelf contact op met je  mutualiteit. 

Over...

"Creativiteit is hetgeen mij inspireert, mensen zijn diegene die mij fascineren". Deze eigenschappen bleken essentieel in de beroepskeuze die ik later gemaakt heb.

Ik ben Marjan Van Bedts, ergotherapeute sinds 2006. Hetgeen mij enorm boeit in dit beroep, is dat ik met mensen - elk met hun eigen levensverhaal, elk met hun eigen interesses, ondanks beperkingen ...- mag werken. Het draait om samen met hen op zoek te gaan naar mogelijkheden om de activiteiten die zij belangrijk achten, op een zo zelfstandig mogelijke manier uit te voeren. Creatief, oplossingsgericht in combinatie met 'out of the box'-denken is hierbij essentieel.

"Hulp krijgen is leuk. Hulpmiddelen of aangepaste methodes aangereikt krijgen, zodat we deze activiteit op een zo zelfstandig mogelijke manier kunnen uitvoeren, is nog leuker"

 • 2006

  afgestudeerd als Bachelor in de Ergotherapie

  Afgestudeerd als ergotherapeut, was mijn zoektocht nog niet ten einde. Werkzaam in een woonzorgcentrum, als leerkracht in het buitengewoon onderwijs, ... heb ik steeds het gevoel gehad dat er 'meer' was en 'is'. In die zoektocht naar diepgang ben ik dan gestart als zelfstandige ergotherapeut.

 • 2008

  Postgraduaat Behandelingsmethoden van leer- en ontwikkelingsproblemen van kinderen

  Als ergotherapeut maken we gebruik van meerdere behandelingsmethoden en benaderingswijzen waardoor de begeleiding kan afgestemd worden op de noden van het kind. Enkele benaderingswijzen ben ik dan in bijkomende opleidingen nog verder gaan uitdiepen.

 • 2012

  Opleiding 'Psychomotorische Ontwikkeling en Remedial Teaching'

  De term "psychomotoriek' maakt duidelijk dat er een verbinding is tussen de psyche en de motoriek, m.a.w. tussen het denken en het doen.
  Door te bewegen treden we in contact, kunnen we ons uitdrukken, kunnen we ons oriënteren, ervaren we onze mogelijkheden en grenzen, doen we kennis op, ... 
  Psychomotoriek speelt een belangrijke rol tijdens de ontwikkeling van het kind.
  Wanneer het kind problemen ondervindt, een beetje trager is of fasen heeft overgeslagen kan het een leerachterstand oplopen. Met psychomotorische therapie kunnen we hem/haar dan helpen.

 • 2019-2020

  Opleiding Sensorische Informatieverwerking

  SI of Sensorische Informatieverwerking  is het proces van de zintuiglijke waarneming naar verwerking tot (re)actie. Het begint bij het waarnemen via de verschillende zintuigen: horen, zien, proeven, ruiken, tast, proprioceptie (positie van het eigen lichaam), interoceptie (prikkels vanuit het eigen lichaam) en nocireceptie (pijnprikkels). Om adequaat te kunnen reageren op deze prikkels is het belangrijk dat er een balans is in de selectie en verwerking van de zintuiglijke informatie. 

 • ...

Waar kan u mij terug vinden?

In de omgeving van Haacht, Wespelaar, Rotselaar, Boortmeerbeek. 

Provinciesteenweg 9 - 3150 Haacht (Wespelaar)

Neem contact met mij op


Contacteer mij vrijblijvend voor meer informatie, mijn tarieven of het maken van een afspraak. 
Dit kan eenvoudig door mij een mailtje te sturen met daarin uw naam uw bericht en de manier waarop u wenst dat ik u terug contacteer (mail, telefoon)

Klik hier en stuur mij een Email

Of bel me op het nummer 0032497240942