Ergotherapie Merlijn en Archimedes

Wat kan ik voor je betekenen?
Marjan Van Bedts - Ergotherapeut - Email: marjan@merlijn-en-archimedes.be  - GSM 0497240942 

Ergotherapie?

Hoe we iets gedaan krijgen, is even belangrijk als 'waarom' we iets willen doen.

Ergotherapie vertrekt vanuit de visie dat we moeten kunnen functioneren in onze woon-, werk en thuisomgeving. 'Moeten' is een groot woord maar het draait er eerder om 'iets kunnen betekenen', 'levenskwaliteit'. Een ergotherapeut kan helpen om inzichten te verwerven en vaardigheden aan te reiken wanneer dit functioneren minder vlot verloopt. Aangezien ieder persoon zijn eigen verhaal schrijft en ieder persoon unieke eigenschappen heeft kan dit advies dan ook voor elk van ons verschillend zijn. Ergotherapie kan helpen bij het leren van vaardigheden in de school, thuis of in sport en spel.  Hierbij werken we praktisch gericht op motorische vaardigheden, psychosociale vaardigheden en cognitieve of mentale vaardigheden.  Ergotherapie is heel breed, en dit heeft zijn voordelen... .

Waarom Ergotherapie? 

Als ergotherapeut hebben we een unieke kijk op 'activiteiten van het dagelijkse leven'. Je kan bij ons perfect eenmalig langskomen. Er zijn inderdaad overlappingen tussen de kine-en logopedie. Bij ergotherapie draait het niet alleen om bijvoorbeeld 'het kunnen gebruiken van je handen', maar evengoed om wat je ermee kan of wil doen. Er is een spreuk die het mooi omschrijft: "A physical therapist will teach you how to walk, an occupational therapist will help you put on your dancing shoes and dance the night away".

Het belangrijkste ... het uitgangspunt ... waar alles om draait is wel de persoon zelf.  Zoals ik waarschijnlijk al eerder gezegd heb, het draait allemaal rond 'levenskwaliteit'.

Hoe gaan we te werk met ergotherapie?

Ergotherapie - Psychomotoriek - Sensorische Informatieverwerking - ... . 

In een vrijblijvend gesprek wordt ingegaan op de zorgvraag. 

Wanneer er dan beslist wordt om verder onderzoek te doen, wordt er een intakegesprek gepland.

Het intakegesprek

Bij het intakegesprek gaan we dieper in op de zorgvragen, wensen, mogelijkheden en beperkingen. Verslagen van voorgaande onderzoeken, schoolverslagen, tekeningen, ... kunnen helpen om de moeilijkheden te verduidelijken.

De onderzoeksfase

In de onderzoeksfase vertrekken we vanuit de hulpvraag. We gaan samen op zoek naar de mogelijkheden, talenten, sterke punten van de cliënt en waar er beperkingen worden ondervonden. Aan de hand van observaties, meetinstrumenten (gestandaardiseerde tests, vragenlijsten), brengen we dan het functioneren / handelen van de cliënt in kaart. Het functioneren / handelen van de cliënt op motorisch (fysiek), cognitief (denken) en psychosociaal vlak, rekening houdend met de beïnvloedende factoren zoals de omgeving.

Wat kan ik bieden: Advies, begeleiding, therapie

De therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag en onderzoeksfase. Dit is voor iedereen verschillend. Hoe het verloop en de invulling van de therapie zal gebeuren wordt samen met de zorgvrager besproken via een adviesgesprek.

Een therapiesessie voor een kind/jongere duurt 45 min met een voor- of nabespreking van 15 min van de ouder/zorgdrager.

Tarieven & terugbetaling

Voor meer informatie in verband met de tarieven kan u mij vrijblijvend contacteren per mail  of telefoon. 

Ergotherapie wordt enkel terugbetaald indien het voorgeschreven is door een revalidatie-arts en als de cliënt een volledig revalidatie programma heeft afgerond in een door het RIZIV erkend revalidatiecentrum. Dit binnen een periode van 6 maanden na afloop van het programma. 

Sommige mutualiteiten doen een kleine terugbetaling, hiervoor neem je best zelf contact op met je  mutualiteit. 

Waar kan ik helpen?

Als ergotherapeut werk ik eigenlijk tegen mijn eigen winkel in. We streven ernaar dat een persoon ons niet langer nodig heeft. We streven naar zelfstandigheid. We hebben elk onze unieke talenten, de bedoeling is dat we dit kunnen (blijven) tonen, zelfs al lukt dit niet altijd door omstandigheden.

kinderen

Kinderen en Jongeren

Elk kind gaat een groot avontuur tegenmoet (zijn/haar ontwikkeling). Elk kind doet dit in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Bij de meeste kinderen loopt dit vanzelfsprekend, soms is er echter net even dat extra duwtje in de rug nodig. 

Het is voor een kind belangrijk dat het mee kan doen met activiteiten die voor het kind van betekenis zijn of die van hem/haar verwacht worden.  

Over...

"Creativiteit is hetgeen mij inspireert, mensen zijn diegene die mij fascineren". Deze eigenschappen bleken essentieel in de beroepskeuze die ik later gemaakt heb.

Ik ben Marjan Van Bedts, ergotherapeute sinds 2006. Hetgeen mij enorm boeit in dit beroep, is dat ik met mensen - elk met hun eigen levensverhaal, elk met hun eigen interesses, ondanks beperkingen ...- mag werken. Het draait om samen met hen op zoek te gaan naar mogelijkheden om de activiteiten die zij belangrijk achten, op een zo zelfstandig mogelijke manier uit te voeren. Creatief, oplossingsgericht in combinatie met 'out of the box'-denken is hierbij essentieel.

"Hulp krijgen is leuk. Hulpmiddelen of aangepaste methodes aangereikt krijgen, zodat we deze activiteit op een zo zelfstandig mogelijke manier kunnen uitvoeren, is nog leuker"

 • 2006

  afgestudeerd als Bachelor in de Ergotherapie

  Afgestudeerd als ergotherapeut, was mijn zoektocht nog niet ten einde. Werkzaam in een woonzorgcentrum, als leerkracht in het buitengewoon onderwijs, ... heb ik steeds het gevoel gehad dat er 'meer' was en 'is'. In die zoektocht naar diepgang ben ik dan gestart als zelfstandige ergotherapeut.

 • 2008

  Postgraduaat Behandelingsmethoden van leer- en ontwikkelingsproblemen van kinderen

  Als ergotherapeut maken we gebruik van meerdere behandelingsmethoden en benaderingswijzen waardoor de begeleiding kan afgestemd worden op de noden van het kind. Enkele benaderingswijzen ben ik dan in bijkomende opleidingen nog verder gaan uitdiepen.

 • 2012

  Opleiding 'Psychomotorische Ontwikkeling en Remedial Teaching'

  De term "psychomotoriek' maakt duidelijk dat er een verbinding is tussen de psyche en de motoriek, m.a.w. tussen het denken en het doen.
  Door te bewegen treden we in contact, kunnen we ons uitdrukken, kunnen we ons oriënteren, ervaren we onze mogelijkheden en grenzen, doen we kennis op, ... 
  Psychomotoriek speelt een belangrijke rol tijdens de ontwikkeling van het kind.
  Wanneer het kind problemen ondervindt, een beetje trager is of fasen heeft overgeslagen kan het een leerachterstand oplopen. Met psychomotorische therapie kunnen we hem/haar dan helpen.

 • 2019-2020

  Opleiding Sensorische Informatieverwerking

  SI of Sensorische Informatieverwerking  is het proces van de zintuiglijke waarneming naar verwerking tot (re)actie. Het begint bij het waarnemen via de verschillende zintuigen: horen, zien, proeven, ruiken, tast, proprioceptie (positie van het eigen lichaam), interoceptie (prikkels vanuit het eigen lichaam) en nocireceptie (pijnprikkels). Om adequaat te kunnen reageren op deze prikkels is het belangrijk dat er een balans is in de selectie en verwerking van de zintuiglijke informatie. 

 • ...

Waar kan u mij terug vinden?

In de omgeving van Haacht, Wespelaar, Rotselaar, Boortmeerbeek. 

Provinciesteenweg 9 - 3150 Haacht (Wespelaar)

Neem contact met mij op


Contacteer mij vrijblijvend voor meer informatie, mijn tarieven of het maken van een afspraak. 
Dit kan eenvoudig door mij een mailtje te sturen met daarin uw naam uw bericht en de manier waarop u wenst dat ik u terug contacteer (mail, telefoon)

Klik hier en stuur mij een Email

Of bel me op het nummer 0032497240942